PrihlásenieSplatenie pôžičkyInformácie o statuse pôžičkyStratenie prihlasovacích údajov

Nemôžete vrátiť pôžičku včas?

Plredĺžiť splatnosť pôžičky

 

Linka pre klientov


E-mail: info@momentpozicka.sk

facebook Twitter Google+

Informácie o statuse pôžičky

Možem zistiť koľko mám podaných žiadostí o pôžičku, koľko dlhujem?

Po prihlásení sa do zóny užívateľa MP nájdete v Ponuke, položka Moje Pôžičky:
- Bilanciu k aktuálnemu dňu
- Žiadosti o pôžičku
- Platby
- Podrobný prehľad splátok

Ako je možné zistiť bilanciu svojej pôžičky?

Pošlite nám z čísla Vašeho telefónu, ktoré ste uviedol(a) pri registrácií do system momentpozicka.sk SMS správu s textom INFO (na číslo mob. telefónu +421 917 971 050)
Obdržíte ako odpoveď SMS správu, v ktorej bude uvedená bilancia pôžičky k aktuálnemu dňu.