PrihlásenieSplatenie pôžičkyInformácie o statuse pôžičkyStratenie prihlasovacích údajov

Nemôžete vrátiť pôžičku včas?

Plredĺžiť splatnosť pôžičky

 

Linka pre klientov


E-mail: info@momentpozicka.sk

facebook Twitter Google+

Splatenie pôžičky

Do kedy musím splatiť pôžičku?

Splatú sumu (Súčet súm pôžičky a poplatkov za pôžičku) musíte zaplatiť do dňa splatenia pôžičky alebo využiť službu predĺženia termínu pôžičky.

Aké platobné údaje je treba uviezť pri realizácií platby za účelom splátky pôžičky na Internete alebo na pobočke banky?

Pri realizácií platby uveďťe tieto platobné údaje:
• Ako variabilný symbol zadajte svoje rodné číslo, do textového poľa zopakujte svoje rodné číslo. Žiadame klientov, aby neuhrádzali splátky pomocou poštovej poukážky!!!

Prečo poskytovateľ pôžičky nezaúčtoval platbu splátky pôžičky?

Pri realizácií platby neboli správne uvedené údaje príjemcu.
V účele platby nebolo uvedené, alebo bolo nepresne uvedené rodné číslo.
Platba bola zrealizovana prostredníctvom Slovenskej pošty.

Zaplatil(a) som vyžšiu sumu ako je Splatná suma, bude mi preplatok vrátený?

Poskytovateľ pôžičky Vám preplatok vráti:
- Odčítaním zo splatnej sumy inej Vami čerpanej pôžičky.
- Ak v sídle spoločnosti preukážete osobne svoju totožnosť predložením osobných dokladov a podáte písomnú žiadosť ohľadne vrátenia.