PrihlásenieSplatenie pôžičkyInformácie o statuse pôžičkyStratenie prihlasovacích údajov

Nemôžete vrátiť pôžičku včas?

Plredĺžiť splatnosť pôžičky

 

Linka pre klientov


E-mail: info@momentpozicka.sk

facebook Twitter Google+

Stratenie prihlasovacích údajov

Čo mám robiť, ked som stratil(a) prihlasovacie údaje?

•Ak ste stratili užívateľské ID alebo heslo, zašlite nám z čísla Vašeh telefónu, ktoré ste uviedli pri registrácií do systému momentpozicka.sk SMS správu s textom HESLO (na číslo mob. telefónu +421 917 971 050) Obdržíte od nás SMS správu s ID užívateľa a e-mailom Vám pošleme dočasné heslo.
•Ak bolo stratené telefónne číslo, prihláste sa do systému momentpozicka.sk s uvedením Vašeho užívateľského ID a hesla, potom kliknite na “Zóna užívateľa MP” >”Moje dáta”, tu môžete zadať nové telefónne číslo, zaznačte ho ako hlavný a potvrďte vykonané zmeny, pričom zadáte svoje heslo.
•Ak bola stratená e-mailova adresa, prihláste sa do systému momentpozicka.sk s uvedením Vašeho užívateľského ID a hesla, potom kliknite na “Zóna užívateľa MP” >”Moje dáta”, tu si môžete zmeniť e-mailovú adresu.
•Ak bolo stratené užívateľské ID a telefónne číslo, zopakujte platbu registračného poplatku zo svojho osobného účtu a do účelu platby uveďte rodné číslo a nové tel. číslo, na ktoré Vám bude zaslané užívateľské ID.
•Ak bolo stratené heslo a e-mailová adresa, zopakujte platbu registračného poplatku zo svojho osobného účtu a do účelu platby uveďte rodné číslo a novú e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude zaslané dodatočné heslo.